Deeleconomie

(Projecten van Stichting goede buren, Olst-Wijhe deelt en soepcafe)

 

We kunnen in onze gemeente alleen goed voor elkaar zorgen als er aan belangrijke randvoorwaarden is voldaan. Een duurzame energievoorziening is daar één van, evenals een kwaliteitsimpuls voor de lokale economie. Goed Veur Mekare wil bijdragen aan het verduurzamen van de lokale economie. Toewerken naar een economie die gericht is op het creëren van maatschappelijke meerwaarde en het welzijn van de inwoners van Olst-Wijhe. Een economie die bovendien geen schade toebrengt aan landschap en milieu.

De omschakeling die hiervoor nodig is, vraagt letterlijk en figuurlijk om ruimte voor experimenten en innovatieve samenwerkingsvormen. In Olst is een dergelijk initiatief genomen door Olst in Transitie, dat is gerealiseerd onder de naam Goede Buren. De gelijknamige stichting beheert een multifunctioneel winkelpand in Olst waarin elkaar aanvullende en versterkende ondernemingen, instellingen en activiteiten zijn ondergebracht met een breed aanbod van duurzame producten en diensten.

Goed Veur Mekare wil bevorderen dat er overal in onze gemeente dergelijke projecten van de grond kunnen komen. Als lokale coöperatie kunnen wij dat doen door kennis en ervaring te delen, en door het aantrekken van voor dergelijke projecten benodigd expertise en kapitaal.

Doe mee aan investeren in een schone en sociale toekomst. Toon uw betrokkenheid door nu lid te worden van onze coöperatie.