Duurzame energie

In Olst-Wijhe moet al in 2020 zo’n veertig miljoen kWh duurzame stroom worden opgewekt. Dat is alleen haalbaar met windenergie en zeer grote velden met zonnepanelen. Daarom is de coöperatie van start gegaan met het plan om windenergie te gaan opwekken in de gemeente Olst-Wijhe. Dat plan wacht echter op de vaststelling van de energievisie door de gemeente. Intussen wordt gewerkt aan de realisatie van zonnepark Noordmanshoek in Wijhe. Met een startsubsidie van de provincie kon al veel voorbereidingswerk gedaan worden.
Wij willen het zonnepark en op termijn ook de windmolens zelf ontwikkelen, zodat de opbrengst in onze gemeente, dus bij u, blijft. Als wij een deel van de kosten met de lokale gemeenschap bijeen kunnen brengen heeft het plan kans van slagen, want een groot deel kunnen we lenen van de bank.

Als onze plannen vorm krijgen, kunnen leden deelnemen door participaties te nemen in het zonne- of windpark. De inleg bedraagt minimaal 300 euro. De rente die wij u vergoeden is naar verwachting flink hoger dan wat u bij de bank krijgt. Zodra de plannen concreter zijn, komen wij met meer informatie. Voor Zonnepark Noordmanshoek is dat al eind augustus 2019.

Meedoen is niet alleen goed voor de portemonnee. U draagt immers ook bij aan een duurzamere toekomst. Bovendien zorgen we met zijn allen voor meer schone stroom en daar gaat de komende tijd veel meer vraag naar ontstaan.

Doe mee aan investeren in een schone toekomst. Ondersteun duurzame energieopwekking in Olst-Wijhe door nu lid te worden van onze coöperatie.