Duurzame energie

In Olst-Wijhe moet al in 2020 zo’n veertig miljoen kWh duurzame stroom worden opgewekt. Dat is alleen haalbaar met windenergie en zeer grote velden met zonnepanelen. Daarom is de werkgroep Wind van Goed Veur Mekare in eerste instantie aan het werk gegaan met windenergie en een startsubsidie van de provincie.
Wij willen de benodigde windmolens zelf ontwikkelen, zodat de opbrengst in onze gemeente, dus bij u, blijft. Als wij een deel van de kosten zelf bijeen kunnen brengen heeft het plan kans van slagen, want een groot deel kunnen we lenen van de bank.

Als onze plannen vorm krijgen, kunnen leden deelnemen door te zijner tijd één of meer participaties te nemen in het windpark. Een participatie is minimaal 250 euro. Wij verwachten de rente die wij u vergoeden per aandeel  meer opbrengt dan wat u bij de bank krijgt. Zodra de plannen concreter zijn, komen wij met meer informatie.

Meedoen is niet alleen goed voor de portemonnee. U draagt immers ook bij aan een duurzamere toekomst. Bovendien zorgen we met zijn allen voor meer schone stroom en daar gaat de komende tijd veel meer vraag naar ontstaan.

Doe mee aan investeren in een schone toekomst. Toon uw vrijblijvende belangstelling door nu lid te worden van onze coöperatie.