Zonnepark Noordmanshoek info

Zonnepark Noordmanshoek

Coöperatie Goed Veur Mekare ontwikkelt op verzoek van en in samenwerking met Stichting De Noordmanshoek  een zonnepark net ten noorden van Wijhe. Deze stichting heeft toestemming van de gemeente om voor een terrein van 25 ha ten noorden van Wijhe, dat ooit als bedrijventerrein was bedoeld maar nooit op die manier is ingevuld, een duurzame bestemming te ontwikkelen. Een belangrijk deel van dat plan is het zonnepark.

Verschillende berekeningen aan de haalbaarheid van zo’n park hebben geleid tot een, in dit geval, ideale grootte van 6,5 hectare. Er is dan ruimte voor 24.000 zonnepanelen, waarbij een opbrengst van 6,5 miljoen kWh per jaar wordt verwacht. Dat is voldoende om ongeveer 2000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Wij verwachten dat het zonnepark in mei 2021 operationeel kan zijn.
De berekende investeringen voor het zonnepark bedragen 5,4 miljoen Euro.

Eind augustus 2019 heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor het zonnepark verleend. De volgende stap is nu het aanvragen van de landelijke SDE-subsidie, waarmee de exploitatie van het zonnepark rendabel gemaakt kan worden.

Daarnaast wordt nu gewerkt aan de financiering van het zonnepark. Van de benodigde 5,4 miljoen Euro kunnen wij 90 % lenen bij een bank (vreemd vermogen). De overige 10 % (dus € 540.000) wordt door middel van participaties bijeengebracht door de leden van de coöperatie  (eigen vermogen). Aan de bank betalen wij een vaste, relatief lage rente. De participanten ontvangen van het zonnepark dividend, dat bestaat uit een vast percentage van hun inleg en een winstafhankelijk deel.  De winst die het zonnepark oplevert na betaling van deze en andere kosten gaat naar de coöperatie. De coöperatie stort deze winst in het door de coöperatie beheerde Duurzaamheidsfonds. Met het geld uit dit fonds worden weer nieuwe duurzame initiatieven ontwikkeld voor Olst-Wijhe.

Investeren in Noordmanshoek?

Het bestuur wil, voorafgaand aan de definitieve inschrijving in augustus 2020, heel graag nu al weten hoeveel de leden van GVM willen inbrengen aan participaties. Daarom houden wij tussen 8 september en 6 oktober 2019 een peiling waarin wij dit, vrijblijvend, aan de leden vragen. Heeft u interesse, lees dan de nieuwsbrief over dit onderwerp die we in september 2019 aan de leden van de coöperatie hebben gestuurd, of de uitgebreidere informatiebrochure.

Wilt u meedoen? Meld u dan eerst aan als lid (link hieronder).
Leden kunnen deelnemen aan de peiling door dit formulier in te vullen.