Home

Duurzame energie

In Olst-Wijhe moet al in 2020 zo’n veertig miljoen kWh duurzame stroom worden opgewekt. Dat is alleen haalbaar met windenergie en zeer grote velden met zonnepanelen. Daarom is de werkgroep Wind van Goed Veur Mekare in eerste instantie aan het werk gegaan met windenergie en een startsubsidie van de provincie.
Wij willen de benodigde windmolens zelf ontwikkelen, zodat de opbrengst in onze gemeente, dus bij u, blijft.

Deeleconomie

We kunnen in onze gemeente alleen goed voor elkaar zorgen als er aan belangrijke randvoorwaarden is voldaan. Een duurzame energievoorziening is daar één van, evenals een kwaliteitsimpuls voor de lokale economie. Goed Veur Mekare wil bijdragen aan het verduurzamen van de lokale economie. Toewerken naar een economie die gericht is op het creëren van maatschappelijke meerwaarde en het welzijn van de inwoners van Olst-Wijhe. Een economie die bovendien geen schade toebrengt aan landschap en milieu.

Op de hoogte blijven

 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Goed Veur Mekare?
Laat dan uw emailadres achter.