Home

Duurzame energie

In Olst-Wijhe moet al in 2020 zo’n veertig miljoen kWh duurzame stroom worden opgewekt. Dat kan alleen met windenergie en zeer grote velden met zonnepanelen. Daarom is de coöperatie gestart met het plan om windenergie te gaan opwekken in Olst-Wijhe. Dat plan wacht echter op de vaststelling van de energievisie door de gemeente.
Intussen wordt gewerkt aan de realisatie van Zonnepark Noordmanshoek in Wijhe. Met een startsubsidie van de provincie kon al veel voorbereidingswerk gedaan worden. Eind augustus 2019 heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor het zonnepark verleend, en eind oktober is voor het zonnepark SDE-subsidie aangevraagd.

Meer over Zonnepark Noordmanshoek

Deeleconomie

We kunnen in onze gemeente alleen goed voor elkaar zorgen als er aan belangrijke randvoorwaarden is voldaan. Een duurzame energievoorziening is daar één van, evenals een kwaliteitsimpuls voor de lokale economie. Goed Veur Mekare wil bijdragen aan het verduurzamen van de lokale economie. Toewerken naar een economie die gericht is op het creëren van maatschappelijke meerwaarde en het welzijn van de inwoners van Olst-Wijhe. Een economie die bovendien geen schade toebrengt aan landschap en milieu.

Op de hoogte blijven

 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Goed Veur Mekare?
Laat dan uw emailadres achter.