Spring naar hoofd-inhoud

Zonnepark Noordmanshoek

Sinds maart 2022 is Zonnepark Noordmanshoek in bedrijf. Het Zonnepark is onderdeel van een samenwerking met Stichting Noordmanshoek. Deze stichting heeft toestemming van de gemeente om voor een terrein van 25 ha ten noorden van Wijhe, dat ooit als bedrijventerrein was bedoeld maar nooit op die manier is ingevuld, een duurzame bestemming te ontwikkelen. Bij het Zonnepark is er veel aandacht aan landschappelijk inpassing en biodiversiteit. Zo zijn er langs de randen natuurlijke hagen en struwelen geplant met inheemse soorten zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar en diverse soorten wilgen. Het park is zelf is ingezaaid met inheemse planten en zal extensief beheerd gaan worden. De grondbedekking van de zonnepanelen bedraagt 54%, wat uitzonderlijk laag is en veel ruimte geeft voor natuur. Het Zonnepark werkt mee aan project EcoCertified, waarbij het park regelmatig gemonitoord gaat worden op natuurwaarden en is onderdeel van het project Energietuinen Nederland

Op een stuk grond van 6,5 hectare liggen 20.456 panelen van het merk DMEC (type DM460M6-72HSW). De panelen hebben een Oost-West opstelling. Door een Oost-West opstelling wordt de productie van de stroom beter verdeeld gedurende de dag en beter gebruik gemaakt van de netaansluiting. De totale verwachte opbrengst is 7,5 miljoen kWh per jaar. Dat is voldoende om ongeveer 2.200 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De stroom van het zonnepark wordt verkocht via OM Nieuwe Energie. Het is mogelijk voor inwoners en leden om deze duurzaam, lokaal opgewekte te kopen voor eigen verbruik. 

Het park heeft een eigen netaansluiting van 6 MVA aangelegd door Enexis. Uiteindelijk moest er een kabel trace van 2,2 km aangelegd worden tot het onderstation aan het Kerkpadsblok in Wijhe. 

De totale investering van Zonnepark Noordmanshoek bedraagt 5,4 miljoen Euro.Het Eigen Vermogen van 10% is volledig opgebracht door eigen leden van Goed veur Mekare. In totaal hebben 66 leden een investering gedaan. Het Vreemd Vermogen is ter beschikking gesteld door Energie Fonds Overijssel (EFO). Aan EFO betalen wij een vaste, relatief lage rente. De participanten ontvangen van het Zonnepark rente, dat bestaat uit een vast percentage van hun inleg en een winstafhankelijk deel. De winst die het Zonnepark oplevert na betaling van deze en andere kosten gaat naar de coöperatie. De coöperatie stort deze winst in het door de coöperatie beheerde Duurzaamheidsfonds. Met het geld uit dit fonds worden weer nieuwe duurzame initiatieven ontwikkeld voor Olst-Wijhe. 

Hieronder vind u de nieuwsbrieven over de voortgang van Zonnepark Noordmanshoek. 

Nieuwsbrief Oktober 2023

Nieuwsbrief Juli 2023

Nieuwsbrief September 2022

 

Flora op de Noordmanshoek

Lees verder >>

Financieel Regelement

Lees verder >>