Spring naar hoofd-inhoud

Verduurzaming bestaande woningen

Bij het werk aan het Zonnepark Noordmanshoek horen wij nog wel eens de opmerking “waarom leggen wij niet eerst de daken van huizen en gebouwen vol met PV-panelen?”. Met die opmerking zijn wij het eens, behalve met de toevoeging “eerst”. Wij zijn van mening dat de klus met betrekking tot het opwekken van duurzame energie zo groot is, dat je niet de ene optie kunt ruilen voor de andere: we hebben ze allemaal nodig. In plaats van “eerst” zeggen wij dus “ook”.

In dit kader willen wij beginnen met een actie om leden van Goed Veur Mekare te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Dat is dus breder dan alleen het aanbrengen van zonnepanelen. Het verduurzamen van de eigen woning door bijvoorbeeld isolatiemaatregelen verlaagt het gebruik van energie en alle energie die je niet meer gebruikt, hoef je ook niet meer duurzaam op te wekken.

Voor het installeren van PV-panelen op de eigen woning bestaan, zowel voor huur- als koopwoningen, talrijke interessante aanbiedingen. Woning Corporatie Salland Wonen biedt in samenwerking met Wocozon een heel aantrekkelijke optie, die de huurder niets kost en een lagere energieprijs oplevert. Voor woningeigenaren hebben de verschillende energiebedrijven aantrekkelijke aanbiedingen. Goed Veur Mekare wil zijn leden graag bijstaan om, indien nodig, hun weg in deze regelingen te vinden.

Om deze activiteit te starten zouden wij graag van u vernemen waar uw behoefte op dit punt ligt. U kunt dat melden bij info@goedveurmekare.nl.