Spring naar hoofd-inhoud

Over ons

Coöperatie Goed Veur Mekare in zijn huidige vorm is opgericht op 6 augustus 2019 en heeft op dit moment ongeveer 300 leden.

Wilt u onze plannen ondersteunen, word dan lid van Goed Veur Mekare. Het lidmaatschap kost slechts 12,50 euro per jaar. Leden beslissen mee over de activiteiten van de coöperatie, kunnen meepraten in werkgroepen en kunnen participeren in projecten.

Onze statuten kunt u hier vinden.

Als u actief wilt worden binnen GVM, wat wij zeer zouden toejuichen, kunt u zich melden bij het secretariaat: info@goedveurmekare.nl

Er is minstens tweemaal per jaar een ledenvergadering. De eerste voor 1 juli om het jaarverslag van het voorgaande jaar te behandelen en de tweede in november-december om de begroting voor het volgende jaar goed te keuren. Verder kan een ledenvergadering worden georganiseerd indien leden of bestuur dat nodig vinden. Details hierover staan in de statuten (link naar statuten).

Op dit moment bestaat het bestuur van Goed Veur Mekare uit 3 personen:

Hans van Vliet (secretaris)
Annelies Boerman (penningmeester)
Peter Oostendorp (lid).